Missie en Visie KOSC Wijgmaal

KONINKLIJKE OLYMPIA SPORTING CLUB WIJGMAAL (KOSC Wijgmaal) is een dynamische en vooruitstrevende voetbalclub met een duidelijk herkenbaar eigen gezicht.

Het technische beleid van de club is er op gericht dat iedereen met veel plezier bij KOSC Wijgmaal voetbalt en blijft voetballen. Allen op eigen niveau; de een meer recreatief en de ander meer prestatief.

De jeugd is de basis voor de toekomst. Daarom wordt veel aandacht besteed aan zowel de doorstroming van de jeugd naar de senioren als de voetbalopleiding van de jeugd (U6 tot en met beloften). Door het centraal stellen van de voetbalopleiding wordt een betere ontplooiing van jeugdspelers mogelijk. Hiermee wordt zeker niet beoogd dat gezelligheid en ontspanning naar de achtergrond schuiven want voetbalplezier staat hoog in ons vaandel.

De missie van de club kan samengevat worden als volgt:
 • Bieden van attractief voetbal op nationaal niveau mbv een volwaardige seniorenselectie (eerste elftal) die zuiver prestatief ingesteld is;
 • Goede begeleiding bij de doorstroming van jeugdspelers naar de senioren om de continuïteit van de vereniging te waarborgen;
 • Om de doorstroming te bewerkstelligen beschouwt onze club de beloftenploeg als een talentpool waar hoofdzakelijk eigen opgeleide jeugdspelers zich verder kunnen ontwikkelen in de schoot van de eerste ploeg;
 • De jeugd goed opleiden in een plezierige omgeving zodat iedere jeugdspeler zich optimaal kan ontplooien en ontwikkelen (prestatief of recreatief);
 • Het afleveren van jeugdspelers op niveau die prestatievoetbal willen beoefenen;
 • Goed functionerend en ervaren (liefst geschoold) kader en begeleiding.

 

In het bijzonder naar jeugdopleiding:
 • De jeugdspelers op een plezierige en succesvolle manier de voetbalsport te laten beoefenen.
 • Het goed opleiden van jeugdspelers volgens een dynamische aanpak. Een voetbaltraining is vooral voetballen. In de voetbalopleiding staat de ontwikkeling van de individuele speler centraal. De teamprestaties zijn in principe dus ondergeschikt aan het voetballeerproces.
 • Het afleveren van jeugdspelers op niveau aan de senioren.
 • Zorgen voor continuïteit in de vereniging door een goed begeleide doorstroming van jeugd naar senioren.

 

In haar dagelijkse werking om de vooropgestelde missie te bereiken wil onze club steeds trouw blijven aan een aantal kernwaarden:
 • Familiaal karakter: KOSC Wijgmaal wil een vereniging zijn en blijven waar onze spelers maar ook ouders, familie en sympathisanten graag naar toe komen en blijven komen
 • Een club met een hart: onze vereniging wil meer zijn dan een voetbalclub waar gevoetbald wordt. Wij willen daarnaast ook onze opvoedkundige rol opnemen en onze spelers vormen tot sociaaldenkende en –voelende (jong)volwassenen. Hierbij willen we ook onze maatschappelijke relevantie verder gestalte geven
 • Respect en Fairplay: onze club draagt begrippen als fairplay en respect hoog in het vaandel. Dit respect dient tot uiting te komen in alle activiteiten van de leden van onze club; en dat zowel op als naast het veld en op alle plaatsen waar onze club komt
 • Samenhorigheid: prestatie wordt gerealiseerd met en voor elkaar. Als TEAM bereik je eenvoudigweg meer. We wensen dan ook dat al onze leden eensgezind zijn en een gezonde dosis team- en clubgevoel tonen.
 • Ambitieus: onze club wil vooruitstrevend, grensverleggend en toonaangevend zijn in alles wat ze doet. Wat we doen ook goed doen. Willen winnen maar ook kunnen verliezen. We willen een meerwaarde betekenen op sportief en maatschappelijk vlak.